Installation och försäljning


Under våra 15 år har vi designat, installerat och driftsatt hundratals installationer. Ljud, ljus och bildteknik har ofta integrerats med ett styrsystem för att förenkla för användaren.

Med vår långa erfarenhet och kunskap vet vi vikten av att både tekniken såväl som den tekniska lösningen är av högsta kvalitet. Vi är gärna med och konsulterar i ett tidigt skede före genomförandet oavsett om det gäller tillfälliga eller permanenta installationer.

När förarbetet är gjort gör vi installationen med stor precision och säkerhet vilket ger trygghet och en väl fungerande anläggning för lång tid framöver.

Till förfogande står vår uthyrningsutrustning vilket gör att vi kan demonstrera en lösning innan den handlas upp och installeras.